Rządowa pomoc antykryzysowa: Dofinansowanie do wynagrodzeń, dotacja na działalność gospodarczą, postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, dotacje z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Rodzaj wsparcia Podstawa prawna Kody PKD Pisaliśmy o tym
Dofinansowanie do wynagrodzeń Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla określonych branż – w wysokości 2000 zł miesięcznie art. 15gga specustawy o COVID-19 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1662, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 97), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z • „Nowe dofinansowania do wynagrodzeń w wybranych branżach” – Poradnik GP z 18 grudnia 2020 r. „Tarcza branżowa. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy” (DGP nr 247)
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla określonych branż – w wysokości 2000 zł miesięcznie par. 1 rozporządzenia RM 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z • „Od 1 lutego wsparcie z tarczy 6.0 zostanie rozszerzone” – Poradnik GP z 29 stycznia 2021 r. „Tarcza 7.0 i kolejne zmiany w przepisach antykryzysowych” (DGP nr 19)
Dotacja na działalność gospodarczą Dotacja dla niektórych branż na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy – do kwoty 5000 zł par. 7 rozporządzenia RM 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z • „Od 1 lutego wsparcie z tarczy 6.0 zostanie rozszerzone” – Poradnik GP z 29 stycznia 2021 r. „Tarcza 7.0 i kolejne zmiany w przepisach antykryzysowych” (DGP nr 19)
Postojowe Trzykrotne dodatkowe świadczenie dla przedsiębiorców z branży turystycznej art. 15 zs1 specustawy o COVID-19 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.ll.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z • „Wsparcie dla turystyki także od ZUS” – Poradnik GP z 9 października 2020 r. „Tarcza dla Turystyki – jak rząd chce pomóc branży i podróżnym” (DGP nr 198)• „Dodatkowe świadczenie postojowe: dla niektórych jednorazowe, dla innych trzykrotne” – Poradnik GP z 18 grudnia 2020 r. „Tarcza branżowa. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy” (DGP nr 247)
Jednorazowe dodatkowe świadczenie dla przedsiębiorców z różnych branż art. 15zs2 specustawy o COVID-19 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z • „Dodatkowe świadczenie postojowe: dla niektórych jednorazowe, dla innych trzykrotne” – Poradnik GP z 18 grudnia 2020 r. „Tarcza branżowa. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy” (DGP nr 247)
Ponowne świadczenie dla określonych branż (dla niektórych jednokrotne, dla innych – dwukrotne) par. 4 rozporządzenia RM Jednokrotne: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.ZDwukrotne: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z • „Zwolnienie ze składek oraz świadczenie postojowe kolejny raz” – Poradnik GP z 29 stycznia 2021 r. „Tarcza 7.0 i kolejne zmiany w przepisach antykryzysowych” (DGP nr 19)
Zwolnienie ze składek ZUS Dla niektórych branż za lipiec–wrzesień 2020 r. art. 31zo ust. 8 specustawy o COVID-19 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 7l.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach • „Zwolnienie płatników ze składek ZUS w trzech odsłonach” – Poradnik GP z 18 grudnia 2020 r. „Tarcza branżowa. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy” (DGP nr 247)• „Termin na wnioski o zwolnienie ze składek nie dla wszystkich” – Poradnik GP z 29 stycznia 2021 r. „Tarcza 7.0 i kolejne zmiany w przepisach antykryzysowych” (DGP nr 19)
Dla określonych branż, przy czym dla niektórych tylko za styczeń 2021 r., dla innych za grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r. par. 10 rozporządzenia RM Za styczeń 2021 r.: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,Za grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r.: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z • „Zwolnienie ze składek oraz świadczenie postojowe kolejny raz” – Poradnik GP z 29 stycznia 2021 r. „Tarcza 7.0 i kolejne zmiany w przepisach antykryzysowych” (DGP nr 19)
Dotacje z Polskiego Funduszu Rozwoju Tarcza Finansowa 2.0 par. 11 pkt 8 regulaminu Tarczy Finansowej PFR 2.0 17.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.21.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.11.B, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.59.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01 Z, 96.04.Z • „Tarcza Finansowa PFR 2.0 – sprawdź, czy możesz liczyć na pomoc” – Poradnik GP z 22 stycznia 2021 r. (DGP nr 14)