Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandry Agatowskiej na prezesa PZU na Życie oraz na powierzenie Marcinowi Gadomskiemu funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Pekao - poinformowała w poniedziałek KNF.

"Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandry Agatowskiej na Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA" - poinformowała KNF w komunikacie.

Agatowska jest związana z grupą PZU od marca 2016 roku, kiedy to weszła w skład zarządu PZU Życie i została dyrektorem grupy w PZU. Agatowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PZU z dniem 19 lutego 2020 r. i wówczas rada nadzorcza PZU na Życie powołała ją na stanowisko prezesa zarządu tej spółki, pod warunkiem uzyskania zgody KNF.

PZU Życie należy do Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU). PZU Życie specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie.

"Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Marcinowi Gadomskiemu funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Polska Kasa Opieki SA" - podało w poniedziałkowym komunikacie KNF.

W czerwcu 2020 r. Rada Nadzorcza Banku, po ocenie odpowiedniości, powołała Marcina Gadomskiego w skład zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję wiceprezesa zarządu banku, ze skutkiem od 1 lipca 2020 r. Ponadto Rada Nadzorcza Banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody, powierzyła wówczas Gadomskiemu funkcję wiceprezesa zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.

Od sierpnia 2018 r. do listopada 2019 r. Gadomski pełnił funkcję członka zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., gdzie 20 listopada 2018 r. uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. W okresie od 29 listopada 2019 r. do 21 kwietnia 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Banku Pekao S.A., gdzie odpowiadał za Pion Zarządzania Ryzykami. Następnie był dyrektorem ds. ryzyka kredytowego.

Bank Pekao założony został w 1929 r., posiada ok. 230 mld zł aktywów; obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.