– Zdążymy – usłyszeliśmy zapewnienie w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Nowy system bardzo uprości prowadzenie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, gdyż właśnie w rejestrze zamieszczane będą obwieszczenia o postępowaniach. Także za jego pośrednictwem będą dokonywane doręczenia elektroniczne.
Projekt rozporządzenia zakłada, że kryterium wyszukiwania w rejestrze osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie numer PESEL, numer NIP albo sygnatura akt sprawy.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą kryterium wyszukiwania będzie imię i nazwisko, firma, numer PESEL, numer NIP albo sygnatura akt sprawy, a w przypadku dłużników alimentacyjnych numer PESEL.
Zgodnie z zasadą jawności z danymi ujawnionymi w rejestrze będzie można zapoznać się stronie internetowej zarządzanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
„Dzięki temu dostęp do danych będzie łatwy i pewny” – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.
Projektodawca planuje uregulować także tryb przekazywania danych do badań naukowych oraz do celów statystycznych podmiotowi, który w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości opracowuje dane w celu dalszego udostępnienia w celach statystycznych.
Wniosek o przekazanie danych do badań naukowych będzie musiał zawierać zwięzły opis celów badawczych oraz programu badań, powody i zakres żądania danych wraz z uzasadnieniem oraz informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych w zbiorze.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach