Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152; dalej: rozporządzenie) zmodyfikowało zasady i krąg podmiotów mogących otrzymać wsparcie finansowe w związku z ograniczeniami nakładanymi na poszczególne branże gospodarki. Zmiany dotyczą m.in. dofinansowań do wynagrodzeń pracowników i dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanych na podstawie, odpowiednio, art. 15gga i art. 15zze4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159; dalej: specustawa). Od 1 lutego przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na nowych zasadach.

ochrona miejsc pracy