Urlop okolicznościowy to dni wolne, jakie przysługują pracownikowi w związku z zaistnieniem w jego życiu szczególnych sytuacji. Urlop ten przysługuje w wymiarze:

  • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • 1 dnia - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Przepisy nie określają dokładnie terminu, w którym pracownik może skorzystać z przysługujących mu dni wolnych, ale czas wolny powinien zostać na działania bezpośrednio związane z tymi szczególnymi zdarzeniami, na przykład na formalności związane ze ślubem lub pogrzebem.

Za czas urlopu okolicznościowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, które jest liczone tak samo jak za urlop wypoczynkowy.