Osoby, których celem jest rozwój w zawodzie księgowego, najczęściej mają do wyboru trzy ścieżki kariery zawodowej:

 • praca w dziale księgowości firmy;
 • praca w biurze rachunkowym;
 • założenie własnej działalności.

Zatem co należy wiedzieć, zakładając biuro rachunkowe?

W niniejszym artykule wyjaśniamy, jak krok po kroku założyć biuro rachunkowe oraz w jaki sposób efektywnie zdobyć potencjalnych klientów!

Ogólna charakterystyka pracy

Praca biura rachunkowego polega na świadczeniu usług w zakresie określonym według PKD 69.20. Z – działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.

Podklasa ta obejmuje:

 • księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych wykonywanych na zlecenie;
 • sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych;
 • kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów);
 • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych;
 • doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Wstępne wymagania

Usług w zakresie księgowości, z racji odpowiedzialności prawnej, nie mogą świadczyć osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych lub są karane za wybrane przestępstwa określone w osobnym katalogu.

Obecnie, po zmianie przepisów w 2014 roku, do świadczenia usług nie są wymagane certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne. Osoby, które je uzyskały, mogą jednak dalej się nimi posługiwać.

Formy organizacyjne

Przyszły właściciel biura rachunkowego, tak jak i przedsiębiorcy z innych branż, ma prawo wyboru formy, w jakiej będzie wykonywał działalność. Najczęściej wybieranymi formami organizacyjnymi są:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • działalność gospodarcza w formie spółki osobowej jawnej lub cywilnej;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najlepsza forma opodatkowania

Opodatkowanie dochodów uzależnione jest od formy organizacyjnej. Biuro rachunkowe zorganizowane w formie spółki kapitałowej odprowadza podatek CIT. JDG bądź też spółki osobowe opodatkowane są podatkiem PIT, który można wyliczać:

 • na zasadach ogólnych (podatek progresywny);
 • na zasadach podatku liniowego;
 • według ryczałtu ewidencjonowanego.

Z VAT czy bez VAT?

Biura rachunkowe, które świadczą usługi w zakresie doradztwa podatkowego, nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

Natomiast jeżeli świadczone będą jedynie usługi księgowe, czyli prowadzenie ksiąg i rejestrów oraz sporządzanie deklaracji podatkowych (bez świadczenia usług doradczych), można zastosować zwolnienie z podatku VAT do momentu przekroczenia obrotu w kwocie 200 tys. PLN.

Składki ZUS

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Termin do zgłoszenia upływa 7. dnia od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Osoba zakładająca biuro rachunkowe, która dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności, może skorzystać z preferencji lub ulg w składkach ZUS.

W sytuacji gdy działalność prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a taka spółka posiada nie mniej niż dwóch wspólników, wspólnicy nie podlegają oskładkowaniu ZUS.

Oprogramowanie dla biura rachunkowego

Oprogramowanie dla biura rachunkowego powinno pozwalać jednocześnie:

 • prowadzić zarówno księgowość uproszczoną (podatkową), jak i pełną na podstawie ustawy o rachunkowości;
 • prowadzić kadry pracowników zatrudnionych przez klientów, wyliczać płace, sporządzać i prawidłowo rozliczać wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne;
 • wykonywać obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi oraz innymi, takimi jak PFRON lub PPK.

Ponadto musi wspierać działanie samego biura w zakresie:

 • komunikacji z klientem;
 • wyceny pracy (mierzenie pracochłonności obsługiwanych firm);
 • cyklicznego fakturowania klientów;
 • organizacji pracy pracowników biura;
 • monitorowania płatności z elementami miękkiej windykacji.

Konstrukcja oprogramowania powinna zabezpieczać dane przed ich utratą, rozwiązywać problemy takie jak RODO, eliminować uciążliwości związane z koniecznością aktualizacji systemu.

Wszystkie wymienione funkcje jako niezbędne minimum posiada platforma oprogramowania dla biur rachunkowych wFirma. System ten jest jedyną na polskim rynku kompleksową propozycją dla księgowych i przedsiębiorców.

W całości automatyzuje procesy księgowe przez integrację z OCR i KSEF, zaprogramowane schematy księgowe i integrację online z rachunkami bankowymi.

Tworzy w tym zakresie bezbłędny automat księgujący, gdzie praca księgowego ogranicza się do tego, co najważniejsze, czyli opieki merytorycznej i akceptacji tak wprowadzonych zapisów.

wFirma jako źródło pozyskiwania klientów

Rozwój i stabilność biznesu zawsze jest związana z potrzebą pozyskania nowych klientów. Biura rachunkowe mają możliwość tworzenia w ramach platformy własnych wizytówek.

Serwis promuje katalog wizytówek pośród dziesiątek tysięcy przedsiębiorców korzystających samodzielnie z oprogramowania. Ponadto jest on promowany w mediach społecznościowych i największych portalach biznesowych w Polsce.