Odpowiedź MF nie tylko rozwiewa ewentualne wątpliwości w tym zakresie, ale potwierdza również inną tezę, którą postawiliśmy tydzień temu w artykule „Polski Ład 2.0: Kto szybko zdecyduje, ten zyska na kosztach” (dodatek Podatki i Księgowość, DGP nr 122/2022). Udowodniliśmy, że niektórym przedsiębiorcom bardziej może się opłacać przejście z ryczałtu na zasady ogólne PIT od 1 lipca br. niż wstecznie - od 1 stycznia 2022 r. Jeśli bowiem zrobią to od 1 stycznia 2022 r., to będą musieli postąpić zgodnie z art. 15 ust. 4 i 5 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265; dalej: ustawa nowelizująca). Przepisy te nakazują zaprowadzić i uzupełnić podatkową księgę przychodów i rozchodów przed złożeniem zeznania rocznego za 2022 r. (składanego do 2 maja 2023 r.), a także wskazują, co podatnik może wykazać w kosztach uzyskania przychodu.
Zasadniczo przy prowadzeniu PKPiR koszty ustala się na podstawie remanentu (spisu z natury). W ustawie nowelizującej postanowiono, że jeżeli podatnik: