Tak wynika z nowej wersji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT. Jest ona datowana na 17 maja i przewiduje, że zmiany zaczną obowiązywać już od 1 lipca. Poprzednia wersja – z 15 marca – zakładała stosowanie nowych zasad już do rozliczeń za kwiecień, lecz ostatecznie rozporządzenie nie zostało opublikowane zgodnie z planem. Wydaje się jednak, że tym razem przesunięcia w czasie już nie będzie. W projekcie wprowadzono bowiem nie tylko istotne nowości dotyczące oznaczania grup towarów i usług oraz procedur szczególnych jak split payment, ale rozszerzono go o ważne zmiany związane z VAT-owskim pakietem e-commerce, który też ma zacząć obowiązywać od 1 lipca br. (nowelizację ustawy o VAT uchwalił już Sejm i czeka ona teraz na rozpatrzenie przez Senat).
W JPK trzeba będzie bowiem oznaczyć, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802). Chodzi tutaj o podatników ułatwiających poprzez tzw. interfejs elektroniczny (np. platformę, platformę handlową, portal) dostawy towarów importowanych spoza UE lub sprzedawanych do innych krajów UE, a także świadczenie usług na rzecz konsumentów.