Urszula Młynarczyk: prawo pracy

3 listopada 2008 r.

Czy sąd pracy może oceniać zasadność wypowiedzenia umowy terminowej