Bartosz Marczuk: rynek pracy

13 lipca 2011 r.

Bartosz Marczuk: Realny etat za wirtualny świat

2 marca 2011 r.

Bartosz Marczuk: Lekcja zza Odry