Marcin Nagórek: umowa

13 stycznia 2019 r.

Nie można potrącić wierzytelności z tytułu dzierżawy z roszczeniem o zwrot nakładów