W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w październiku odsetek ocen negatywnych wzrósł o 2 punkty procentowe, przy jednoczesnym spadku o 1 punkt procentowy odsetka ocen pozytywnych.

Nieco ponad dwóch na pięciu badanych (46 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. Przy czym 37 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 9 proc. gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu.

Przeciwnego zdania jest 45 proc. badanych. W ich ocenie polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 42 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonane jest jedynie 3 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono w dn. 7-12 października na grupie 1052 osób. (PAP)