W Izbie Deputowanych w Rzymie złożono 8 projektów ustaw o ustanowieniu dni wolnych od pracy z okazji świąt religijnych. Zostały one zniesione przed prawie 40 laty.

Parlamentarzyści kilku ugrupowań i kół, którzy wnioskują o pięć dodatkowych dni świątecznych w roku argumentują, że nie przyniosłoby to żadnej szkody gospodarce. Co więcej, podkreślają, że poszerzenie kalendarza o następne dni wolne od pracy i nauki spowodowałoby ożywienie innych sektorów, zwłaszcza turystyki oraz wszystkich branż, związanych z rozrywką i wypoczynkiem.

Dni wolne pokrywające się z pięcioma świętami katolickimi, o które chcą teraz powalczyć włoscy deputowani, zostały równocześnie wykreślone w 1977 roku na mocy rozporządzenia rządu Giulio Andreottiego. Był on, jak się przypomina, zadeklarowanym katolikiem.

Wówczas uznano, że ma to „negatywny wpływ na wydajność zarówno w firmach, jak i publicznych urzędach”. Był to we Włoszech, zauważono, czas zaciskania pasa i problemów ekonomicznych z powodu kryzysu na rynku paliw oraz ich bardzo wysokich cen. Dlatego gabinet postanowił, że w tak trudnej sytuacji należy pracować więcej.

Jedna z wnioskodawczyń projektu przepisów przywracających kalendarz sprzed 40 lat, Paola De Pin stwierdziła, że wydaje się to całkowicie uzasadnione w takim kraju, jak Włochy o bardzo głębokich religijnych korzeniach. Dodała, że w tym przypadku nie należy powoływać się na te kraje UE, w których katolicy stanowią mniejszość.

Obecnie święto Piotra i Pawła 29 czerwca jest dniem wolnym tylko w Rzymie, którego są patronami. Znajdująca się na proponowanej liście uroczystość Świętego Józefa 19 marca – to we Włoszech Dzień Ojca. Boże Ciało jest normalnym roboczym czwartkiem. Papieskie uroczystości z tej okazji odbywają się dlatego zawsze wieczorem.

Zielone Świątki, jak potocznie określa się święto Zesłania Ducha Świętego, przypadają w niedzielę, 49 dni od Zmartwychwstania Pańskiego. Świętowane są także w poniedziałek, o który teraz się upomniano.

Wniebowstąpienie Pańskie obchodzone jest w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)