Ze smutkiem przyjęliśmy informację o Pani rezygnacji z funkcji redaktor naczelnej Dziennika Gazety Prawnej. Pragniemy podziękować za nieoceniony wkład, jaki swoją aktywnością zawodową wniosła Pani w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego (...). Dzięki Pani odwadze i zaangażowaniu Dziennik zawsze poruszał tematy ważne i pilne, niejednokrotnie trudne i kontrowersyjne. Ale to właśnie zbudowało jego silną pozycję na mapie polskich mediów” – między innymi tymi słowami Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie doceniła Jadwigę Sztabińską. Ponadto redaktor naczelna wyróżniona została przez izbę specjalną statuetką.