"To są takie obszary, jak chociażby służba ochrony zabytków - reforma tej służby, kwestia uzyskania przychodów, współpracy z ministerstwem edukacji, nowa ustawa o systemie oświaty" - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, przedstawiając na posiedzeniu rządu sprawozdanie z półrocza działalności swojego resortu.

"Moje ministerstwo prowadzi szkolnictwo artystyczne, więc pracujemy w tym zakresie z MEN. Także są prowadzone prace nad ustawami w zakresie praw autorskich, prawa prasowego, promocji polskiej kultury za granicą. Została przyjęta mała, a w tej chwili jest w Sejmie i dyskutowana jest nowa, duża, ustawa medialna" - powiedział minister.

Podkreślił, że resort kultury prowadzi nową politykę muzealną i w zakresie upamiętnień. "Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby Muzeum Historii Polski, to oznacza faktyczne uruchomienie budowy. (...) Podpisano także umowę na opracowanie wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego, co także oznacza, że to muzeum, podobnie (...) jak MHP, ma szansę być zbudowane na jubileusz 100-lecia niepodległości Polski" - ocenił Gliński.

Zapowiedział "przejęcie przez ministerstwo kultury w najbliższym czasie zadań, a także instytucjonalne przejęcie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa". Likwidację Rady zakłada nowela ustawy o IPN.

"Jeżeli pan prezydent ją podpisze, to ministerstwo tym kieruje, (...) przejmie tę funkcję i Rada zostanie wcielona, co (...) na pewno moim zdaniem zracjonalizuje koszty działania i myślę, że także przyniesie pewne oszczędności, jeżeli chodzi o naszą administrację" - ocenił minister.

Piotr Gliński poinformował również, że rozstrzygnięte zostały w normalnym trybie doroczne konkursy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej oraz że w najbliższych dniach "będą ogłoszone dwa konkursy dotyczące dużego projektu historycznego". "Chodzi o konkurs na treatment, czyli skrót scenariuszowy, pomysł" - tłumaczył. Jak dodał, chodzi o "otwarty konkurs i zamknięty konkurs dla twórców uznanych". "Około 50 osób jest wybranych do tego konkursu na scenariusz" - dodał minister.

Na "różne działania ważne dla polskiej kultury" w ramach ok. 30 konkursów ministra, konkursów grantowych rozdysponowano ok. 275 mln zł - poinformował minister. "Przygotowujemy rozstrzygnięcia w konkursie na środki europejskie w zakresie inwestycji w kulturze - w pierwszej turze to jest ok. 200 mln zł, w drugiej 400 mln zł" - powiedział.

"Wprowadziliśmy średnio pięcioprocentową podwyżkę uposażeń w dziale kultura i dziedzictwo narodowe" - zwrócił uwagę minister kultury. Poinformował też o przygotowaniach do Kongresu Kultury Polskiej. (PAP)

(planujemy kontynuację tematu)