Jeśli od stycznia do czerwca 2024 r. inflacja będzie wyższa niż 5 proc., to emerytury będą dwukrotnie waloryzowane. Tak zapowiadała w kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska. Donald Tusk potwierdził zrealizowanie tej obietnicy w expose. Na tę wiadomość czekały miliony polskich seniorów.

Polskie społeczeństwo się starzeje. Na przestrzeni lat mediana wieku mieszkańców Polski wyraźnie wzrasta. W 2007 r. było to 37 lat, a w 2022 r. 42 lata. Ponieważ przybywa ludzi starszych, wyraźnie wzrasta też liczba osób pobierających z ZUS emerytury bądź renty. Przykładowo, w 2013 r. ta liczba wynosiła 7.3 mln. Z kolei według danych z marca 2023 r. ZUS wypłacał świadczenia już blisko ośmiu milionom osób.


Emerytury systematycznie rosną, ale dla wielu seniorów to wciąż niewielkie pieniądze. Przeciętna emerytura w Polsce, jaką wypłaca ZUS, wynosi 3482.63 zł brutto. W porównaniu z rokiem ubiegłym to wzrost o nieco ponad 500 zł. W marcu 2022 r. przeciętny polski emeryt inksasował co miesiąc 2903.85 zł. Seniorzy co roku z utęsknieniem wyczekują waloryzacji świadczeń. Jest szansa, że w 2024 r. ich emerytura wzrośnie nie tylko w marcu.
Emerytura 2024. Kiedy waloryzacja?

Waloryzacja emerytur wypłacanych przez ZUS ma zwykle miejsce 1 marca. Nie inaczej będzie w 2024 r. Dotychczasowe prognozy Ministerstwa Finansów wskazują na to, że marcowa waloryzacja wyniesie 12.3 proc. Dodatkowo, 1 czerwca następuje waloryzacja składek zgromadzonych na subkontach ZUS. Dotyczy tych, którzy emerytami zostaną dopiero w przyszłości.

To jednak nie wszystko. Możliwa kolejna waloryzacja

Wiele na to wskazuje, że do kolejnej waloryzacji emerytur dojdzie we wrześniu lub październiku 2024 r. Koalicja Obywatelska zapowiadała w kampanii wyborczej, że stanie się tak, jeśli inflacja w pierwszej połowie roku będzie wyższa niż 5 proc. Premier Donald Tusk w swoim expose potwierdził te słowa.

Jeśli prognozy się nie zmienią, to ceny w 2024 r. dalej będą rosnąć, a wskaźnik inflacji prawdopodobnie przekroczy wymaganą do drugiej waloryzacji granicę.

Inflacja systematycznie spada, ale…

Ceny wciąż rosną. Choć daleko do rekordowego wyniku, jaki miał miejsce w lutym (18.7 proc.), to nie zanosi się, by ceny utrzymywały się na tym samym poziomie. W listopadzie 2023 r. wskaźnik CPI (ceny towarów i usług konsumpcyjnych) wyniósł 6.5 proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r.