Jak poinformowało PAP w poniedziałek biuro rzecznika prasowego, wszystkie kraje strefy Schengen, do których Polska zwróciła się o pomoc wizową ad hoc - Francja, Niemcy, Włochy, Portugalia, Belgia i Norwegia - wyraziły zgodę na reprezentowanie Polski. Część z nich zgodziła się również - na prośbę Polski - uchylić opłaty wizowe dla pielgrzymów. Zgodnie z uchwaloną w marcu rządową specustawą ws. ŚDM, opłaty wizowe dla pielgrzymów zniesiono w polskich placówkach konsularnych.

To jedna z trzech uruchomionych przez MSZ ścieżek uzyskania wizy na ŚDM w krajach, gdzie nie ma polskich placówek. Wizy mają być poza tym wydawane m.in. w placówkach krajów, z którymi Polska ma podpisane umowy o stałej reprezentacji - Czech, Holandii, Szwajcarii oraz Szwecji. Na tej podstawie będzie można składać wnioski wizowe m.in. w Mongolii, Nepalu, Kirgistanie, Ghanie, Sudanie, Zimbabwe, Bangladeszu, Tanzanii i Zambii.

W krajach, w których nie ma polskich placówek, a jednocześnie zarejestrowane do uczestnictwa w ŚDM są szczególnie liczne grupy pielgrzymów, działać mają ponadto konsulowie wyposażeni w specjalnie przygotowane mobilne stanowiska, które umożliwią przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz wydanie wizy.

Do poniedziałku zdecydowano o uruchomieniu trzech mobilnych punktów konsularnych. Powstaną w stolicach Filipin (Manila), Ekwadoru (Quito) i Dominikany (Santo Domingo). W każdym z tych krajów do uczestnictwa w ŚDM zarejestrowało się już kilkaset pielgrzymów. Mobilne punkty funkcjonować mają od maja do lipca br.

Z kolei istniejące placówki konsularne RP, w których oczekuje się zwiększonej liczby wniosków wizowych związanych z ŚDM, mają zostać wzmocnione personalnie.

Jak informował wcześniej pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. organizacji ŚDM Jerzy Chmielewski w okresie poprzedzającym ŚDM w teren wyjechać mogą "dziesiątki polskich dyplomatów".

Wydawane na ŚDM wizy będą obowiązywały na całym obszarze Schengen.

Pytani o możliwości przyznawania pielgrzymom wiz schengeńskich na okres dłuższy niż czas trwania ŚDM, przedstawiciele MSZ informują, iż takie wnioski będą rozpatrywane "na zasadach ogólnych" dotyczących przyznawania tych wiz. Urzędnicy zapewniają zarazem, że każdy wniosek wizowy będzie rozpatrywany indywidualnie.

W ramach specjalnej procedury podlegające obowiązkowi wizowemu osoby zainteresowane uczestnictwem w ŚDM muszą przejść podwójną weryfikację - kościelną i wizową. Pierwszy krok to wizyta u biskupa lub lokalnego koordynatora ŚDM i uzyskanie jego podpisu pod specjalnym zaświadczeniem potwierdzającym, że celem wizyty są Światowe Dni Młodzieży, co stanowi podstawę do zwolnienia z opłaty wizowej.

Drugi krok, to rejestracja w systemie e-konsulat i wizyta w odpowiedniej placówce. W urzędzie konsularnym pielgrzym składa wypełniony wcześniej kwestionariusz wizowy ze zdjęciem oraz list polecający. Pobierane są odciski palców wnioskującego. Wnioski wizowe składać należy najwcześniej na 3 miesiące przed planowanym przyjazdem do Polski.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca; od 27 do 31 w Polsce będzie przebywał papież Franciszek. Według danych komitetu organizacyjnego wstępny etap rejestracji do uczestnictwa w ŚDM rozpoczęło dotąd blisko 600 tys. osób z 179 krajów, z czego ok. 400 tys. to cudzoziemcy.

Najliczniej reprezentowani wśród zagranicznych pielgrzymów są jak na razie mieszkańcy Włoch, Francji, Brazylii, Ukrainy i Argentyny. Organizatorzy podkreślają jednak, że dopiero drugi etap rejestracji zweryfikuje rzeczywistą liczbę uczestników ŚDM. Organizatorzy spodziewają się, że w czasie ŚDM do Polski przyjechać może nawet 2,5 mln pielgrzymów.