Przyznał jednak, że będzie ciężko. "Jeśli uda nam się osiągnąć dobre porozumienie, zgodzę się na nie. Nie zgodzę się jednak na takie porozumienie, które nie będzie odpowiadało naszym oczekiwaniom” - powiedział brytyjski premier. "Myślę, że dużo ważniejsze jest to, by to dobrze zrobić. Nic pośpiesznie, ale przy dobrej woli i ciężkiej pracy możemy osiągnąć dobre porozumienie dla Wielkiej Brytanii" - dodał Cameron.

Jednym z najtrudniejszych postulatów Londynu jest ograniczenie świadczeń dla unijnych migrantów na Wyspach i eksportu zasiłków na dzieci, które nie mieszkają ze swoimi rodzicami. Zgodnie z dotychczasową propozycją porozumienia, czteroletnie ograniczenia dotyczyłyby nowo przybyłych migrantów. Nowe zasady zasiłków na dzieci objęłyby zaś wszystkich i byłyby uzależnione od poziomu życia w kraju zamieszkania dziecka. Inna drażliwa kwestia, o której będzie dziś mowa, to relacje krajów strefy euro z tymi, które są poza nią. Francja sprzeciwia się, aby Wielka Brytania miała prawo weta wobec decyzji eurolandu.