"Wynegocjowaliśmy z Ministerstwem Kultury, że cała ta opłata będzie szła ze środków budżetu państwa i nie obciąży żadnej biblioteki w Polsce" - podkreśla Makowski. Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden dodaje jednak, że pierwszych wypłat należy się spodziewać dopiero w 2017 roku.

"Po zebraniu informacji na temat wypożyczeń w roku 2016, w następnym roku te pieniądze będą dzielone wśród osób uprawnionych" - tłumaczy Gauden. W naszym kraju wynagrodzenie przysługiwać będzie polskim autorom utworów powstałych i opublikowanych w języku polskim, tłumaczom utworów powstałych w językach obcych oraz autorom dzieł plastycznych lub fotograficznych będących częścią książek.