Aktywnie działał w opozycji antykomunistycznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem i drukiem wydawnictw drugiego obiegu. Od 1986 roku publikował pod pseudonimami własne artykuły w prasie podziemnej, głównie w piśmie „Biuletyn Dolnośląski”. W latach 80. wielokrotnie zatrzymywany, kilkakrotnie pobity.
Działacz Solidarności Walczącej i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Brał udział w strajkach okupacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1988 i 1989-ym. Współtwórca Klubu Myśli Politycznej „Wolni i Solidarni”.

W latach 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Konfederacji Lewiatan.

Morawiecki był członkiem zespołu negocjującego warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i autorem wielu punktów z oficjalnego stanowiska RP w negocjacjach preakcesyjnych. Jest współautorem „Prawa Europejskieego” - pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu prawa unijnego.

Od 1998 roku pracuje w Banku Zachodnim WBK. Od 2007 roku jest prezesem zarządu. Urodził się 20 czerwca 1968 roku. Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim i Business Administration na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył również Central Connecticut State University, Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu i Uniwersytect w Bazylei w Szwajcarii. Ponadto odbył podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego i ekonomiki integracji gospodarczej na Uniwersytecie w Hamburgu.