Zaświadczenie o prawie do głosowania pozwala na udział w wyborach w dowolnym lokalu - przypomina szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj. Bardzo często zmieniamy miejsce swojego pobytu, wyjeżdżamy za granice i takie zaświadczenie pozwoli na udział w wyborach - dodaje Tokaj.

Urzędy gmin wydają tylko jeden egzemplarz zaświadczenia o prawie do głosowania - nie ma kopii. Jeżeli ktoś zgubi lub zniszczy taki dokument nie dostanie drugiego.