Jeden z twórców ustawy Krzysztof Śmiszek nie zgodził się z argumentami, wysuwanymi jako uzasadnienie weta. Powiedział, że osoby zmieniające płeć mogą już w obecnym stanie prawnym zawierać związki małżeńskie i adoptować dzieci, ale od 60 lat to się nie zdarzyło.

Prezydent zawetował ustawę o uzgodnieniu płci przed trzema dniami. W opinii prezydenta,ustawa ta jest pełna luk i nieścisłości, a także stoi w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą. Zdaniem Andrzeja Dudy, rozwiązania przyjęte przez parlament dopuszczają między innymi wielokrotną zmianę płci metrykalnej na podstawie uproszczonych procedur oraz nie wymagają wykazania trwałości poczucia przynależności do określonej płci.

Ustawa dopuszcza także zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci biologicznej oraz adopcję przez takie pary dzieci.