We wspólnym oświadczeniu resorty spraw wewnętrznych Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii zwróciły się tej sprawie do Luksemburga, który sprawuje teraz unijną prezydencję. Celem spotkania ma być opracowanie konkretnych działań zaradczych wobec kryzysu imigracyjnego.

Liczba uchodźców, którzy w tym roku przedostali się przez Morze Śródziemne do Europy, przekroczyła 300 tysięcy. Poinformował o tym Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Rzeczniczka Urzędu - Melissa Fleming - podała dla porównania, że w ciągu całego ubiegłego roku liczba ta wyniosła 219 tysięcy osób.