Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa powoła zespół, który zajmie się przygotowaniem projektu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu o wyznaczaniu przez I prezes SN sędziów tego sądu do orzekania w innych izbach - poinformowała w piątek KRS.

Jak przekazano w piątkowym komunikacie Rady wydanym po zakończeniu jej posiedzenia w tym tygodniu, projekt wniosku do TK "mógłby być przedstawiony na kolejnym posiedzeniu plenarnym Rady". Kolejne posiedzenie KRS zaplanowano od 18 do 21 kwietnia.

Jak wskazała KRS planowany wniosek ma dotyczyć wątpliwości co do konstytucyjności art. 35 par. 3 ustawy o Sądzie Najwyższym. Przepis ten głosi, że "sędzia może być wyznaczony przez I prezesa SN do udziału w rozpoznaniu określonej sprawy w innej izbie oraz, za zgodą sędziego, do orzekania na czas określony w innej izbie".

Jednocześnie jednak w regulacji tej dodano, że "wyznaczenie sędziego do orzekania w innej izbie, bez jego zgody, może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku". "Po upływie okresu wyznaczenia sędziego do orzekania w innej izbie, sędzia podejmuje czynności w sprawach przydzielonych mu w tej izbie do ich zakończenia" - stanowi ustawa.

Jak zaznaczono w komunikacie KRS wniosek ma dotyczyć możliwości wyznaczania przez I prezesa SN sędziów tego sądu do orzekania w innych jego izbach bez zgody samych sędziów na okres sześciu miesięcy w roku. "Przepis ten nie przewiduje żadnych kryteriów wyboru sędziego ani limitu przydzielanych spraw" - wskazała Rada.

W komunikacie KRS poinformowano również, że podczas jej posiedzenia w tym tygodniu zgłoszono także m.in. wniosek o wyznaczenie na kwiecień wysłuchań kandydatów do Izby Cywilnej SN. "Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że wysłuchania te mają się odbyć na posiedzeniu majowym lub czerwcowym KRS, a procedura ta wymaga przygotowań. I prezes SN postulowała przeprowadzenie konkursu w kwietniu, ale Rada nie uwzględniła tego wniosku" - poinformowano. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mok/