Zeszły rok był jednym z kolejnych utrzymujących tendencję wyraźnej przewagi kobiet wśród zdających egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Spośród ponad 2,5 tys. osób, które zdały te egzaminy 62,5 proc. stanowiły kobiety - wynika z danych MS.

Do egzaminów tych w zeszłym roku przystąpiło łącznie 5 806 osób, w tym 3 697 kobiet (63,7 proc. zdających) oraz 2 109 mężczyzn (36,3 proc. zdających). Wyniki pozytywne uzyskały 1 593 kobiety i 957 mężczyzn (62,5 proc. do 37,5 proc.).

Oznacza to jednak, że zdawalność w grupie mężczyzn, która wyniosła 45,4 proc. była minimalnie wyższa od zdawalności wśród kobiet - 43,1 proc.

Ubiegłoroczne egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze odbyły się w całym kraju 24 września. Obecnie resort sprawiedliwości przedstawił szczegółowe opracowanie statystyczne odnoszące się do zeszłorocznych egzaminów.

Jak informowało wkrótce potem Ministerstwo Sprawiedliwości - opierając się na wstępnych i ogólnych danych - ich zdawalność okazała się niższa niż w 2021 r. Zdawalność na aplikacje adwokacką i radcowską wyniosła ponad 41 proc., zaś rok wcześniej było to ponad 59 proc. Zdawalność egzaminów na aplikacje notarialną i komorniczą była także nieco niższa.

Do egzaminów na aplikację adwokacką przystąpiły 2 173 osoby, a zdało je 911 osób, co stanowi 41,9 proc. przystępujących. Tymczasem w roku 2021 zdawalność wyniosła 59,8 proc. Do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przystąpiło 2 791 osób, zdało 1 152 osoby, co stanowi 41,3 proc. W roku 2021 zdawalność wyniosła 59 proc. Do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przystąpiły zaś 682 osoby, zdało go 389 osób, co stanowi 57 proc. W roku 2021 zdawalność wyniosła 60,7 proc. Natomiast do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą przystąpiło 160 osób, zdało go 98 osób, co stanowi 61,3 proc. W roku 2021 zdawalność wyniosła 64,2 proc.

Z opracowania MS - dostępnego na stronie resortu sprawiedliwości - wynika m.in., że największą przewagę kobiet nad mężczyznami odnotowano w przypadku aplikacji notarialnej, gdzie 75,2 proc. przystępujących do egzaminu stanowiła płeć piękna (513 kobiet wobec 169 mężczyzn). Wynik pozytywny uzyskało 279 kobiet i 110 mężczyzn (71,7 proc. do 28,3 proc.).

Także w przypadkach pozostałych trzech aplikacji przewaga kobiet jest wyraźna, choć nie tak duża jak na aplikacji notarialnej. W przypadku aplikacji radcowskiej kobiety to 61,4 proc. osób z pozytywnym wynikiem egzaminu (707 do 445 mężczyzn). Na aplikacji adwokackiej - 60,7 proc. (553 do 358 mężczyzn), zaś na aplikacji komorniczej 55,1 proc. (54 do 44 mężczyzn).

Większość opracowania MS zajmują dane dotyczące zdawalności na aplikacje absolwentów poszczególnych uczelni wyższych. W zeszłym roku do tych egzaminów przystąpili absolwenci 51 polskich uczelni, w tym 23 publicznych i 28 niepublicznych. W egzaminach brało także udział ośmiu absolwentów uczelni zagranicznych - trzech z Ukrainy, po dwóch z Rosji i Holandii oraz jedna z Białorusi.

Spośród 6 082 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2022 r. do tych egzaminów przystąpiło 2 686 osób - czyli ok. 40 proc.

W przypadku absolwentów 2022 r. najlepsze wyniki osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (82,6 proc. zdawalności), absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (72,2 proc.), Uniwersytetu Śląskiego (66,3 proc.) i Uniwersytetu Gdańskiego (66,1 proc.).

Generalnie 81,9 proc. osób przystępujących do tych egzaminów skończyło uczelnie publiczne, zaś 18, 1 proc. - niepubliczne. Zdawalność wśród absolwentów uczelni publicznych była wyższa i wyniosła 47,4 proc., podczas gdy wśród absolwentów uczelni niepublicznych 28,1 proc.

Dla porównania w 2008 r., od kiedy są prowadzone szczegółowe analizy, do egzaminów przystąpili absolwenci 21 uczelni wyższych, w tym 15 publicznych i sześciu niepublicznych.

Egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną organizowane są przez Ministra Sprawiedliwości od 2006 r., a na aplikację komorniczą - od roku 2008. Od roku 2006 r. do egzaminów na wszystkie aplikacje samorządowe przystąpiło łącznie ponad 154 tys. osób, spośród których wynik pozytywny otrzymało 72 tys. (46,6 proc.).

"Egzaminy cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów studiów prawniczych. Ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego" - wskazał resort sprawiedliwości. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mok/