Wcześniej, czyli do 27 kwietnia, trzeba zasygnalizować taki zamiar w urzędzie gminy i trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Do 5 maja pod wskazany adres zostanie przekazany pakiet wyborczy - wyjaśnia Łukasz Pardyka urzędnik wyborczy z Warszawy. W kopercie będzie znajdowała się koperta zwrotna, będzie też karta wyborcza, koperta na kartę wyborczą i oświadczenie o tajnym i osobistym głosowaniu, które należy podpisać.

Wniosek o głosowanie korespondencyjne jest prosty i zawiera tylko podstawowe dane wyborcy - tłumaczy Pardyka. Każdy ma prawo zwrócić się do urzędu gminy, na terenie której mieszka z informacją o tym, że chce głosować korespondencyjnie. Powinien podać imię, nazwisko, imię ojca, pesel, adres pod którym znajduje się w rejestrze wyborców, a także adres na który powinien zostać wysłany pakiet wyborczy wyjaśnia Łukasz Pardyka. Głosowanie korespondencyjne t doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy wiedzą, że w dniu wyborów będą poza swoim stałym miejscem zamieszkania - przypomina Pardyka. Pakiet możemy otrzymać w dowolne miejsce w kraju, wystarczy ten adres podać urzędnikom.
Wzór wniosku o głosowanie korespondencyjne można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.