Według sondażu pracowni Rating, 36 procent badanych chce rozpoczęcia aktywnych działań na wschodzie kraju i odzyskania w ten sposób kontroli nad opanowanym przez separatystów regionem. Co piąty badany chciałby nadać Zagłębiu Donieckiemu szersze prawa, a niewiele mniej, bo 17 procent zgodziłoby się na zmianę ustroju Ukrainy z unitarnego na federacyjny. Co dziesiąty Ukrainiec nie miałby nic przeciwko temu, by wschód kraju ogłosił niepodległość.

Socjologowie zauważają, że w porównaniu z październikiem znacznie zwiększyła się liczba tych, którzy chcą zdecydowanych działań - z 22 do 36 procent.

Aneksja Krymu i rosyjska agresja na wschodzie spowodowały, że Ukraińcy zdecydowanie popierają integrację z zachodnimi strukturami. 2/3 widzi swój kraj w Unii Europejskiej (w kwietniu 55 procent), a 51 procent w NATO (40 procent w kwietniu).