Janusz Cichoń m.in. nadal będzie nadzorował prace nad zmianami w Ordynacji podatkowej. Z kolei Kapica m.in. cła, służbę celną i administrację podatkową.

Neneman był już wiceministrem finansów w latach 2004-2005 oraz w 2006 r. Odpowiadał za politykę i legislację podatkową. W październiku 2010 r. został powołany na stanowisko doradcy społecznego prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. samorządu.

Jest adiunktem i kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także wykładowcą na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz zastępcą kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych przy wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jest także ekspertem Fundacji Naukowej CASE oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Urodził się w 1963 roku w Łodzi, studiował na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1982–1989), uzyskując specjalizację z marketingu (1987 r.) i handlu zagranicznego (1989 r.). W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim za pracę dotyczącą redystrybucyjnych konsekwencji wprowadzenia VAT w Polsce. Pracował na Uniwersytecie Łódzkim jako asystent, następnie jako adiunkt w Instytucie Ekonomii UŁ. (PAP)