Wczoraj PKW musiała na kilka godzin wstrzymać liczenie głosów w niektórych obwodach wyborczych. Oficjalnym powodem były problemy z wydrukiem protokołów. Przedstawiciele Komisji zapowiadali potem, że komisje zaczną ręcznie liczyć głosy, jeśli sprawność systemu nie zostanie przywrócona.

Również wczoraj Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła, że zbada, jak PKW wydawała pieniądze na obsługę informatyczną wyborów.