Dziennikarz czekał na lotnisku na samolot do Hongkongu, jednak strażnicy nie pozwolili mu opuścić kraju, twierdząc, że w jego paszporcie brakuje jednej strony. Oleg Potapenko tłumaczył, że stronę usunął poprzedniego dnia policjant, który zatrzymał go do kontroli. Dziennikarz nie może wyjechać zagranicę i został ukarany grzywną w wysokości 2 tysięcy rubli za "złamanie przepisów, dotyczących przekraczania granicy". Policja skonfiskowała też jego telefon, laptop i tablet, twierdząc, ze mogą one zawierać tajne informacje.

Międzynarodowe organizacje broniące wolności słowa informują o funkcjonującej w rosyjskich mediach cenzurze, autocenzurze i wielu przypadkach prześladowań dziennnikarzy przez władze w Moskwie. Ci, którzy dążą do przekazywania prawdziwych wiadomości, są zastraszani, bici, zwalniani z pracy.