Szef resortu, Marek Sawicki wyjaśnia, że składał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiednie wnioski, lecz kontrolerzy nie dopatrzyli się zmowy cenowej wśród skupujących i przetwarzających owoce. Zdaniem Marka Sawickiego wynika to z nieudolności albo niechęci UOKiK-u do działania. Według ministra Sawickiego sytuacja, w której na terenie całego kraju wahania cen owoców wynoszą tylko 2 do 3 groszy jest podejrzana.

Zdaniem ministra rolnictwa w skupach owoców mamy do czynienia z łamaniem prawa. Skupując stosują ceny dumpingowe, co według Marka Sawickiego jest niezgodne z polskim i europejskim prawem. Obowiązkiem UOKiK-u jest złożenie powiadomienia do odpowiednich służb.

Według informacji ministra rolnictwa żadna z organizacji reprezentujących interesu producentów owoców nie złożyła odpowiedniego wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Walka z domniemanymi zmowami cenowymi wśród skupujących owoce, to jeden z głównych postulatów ich producentów.