Według informacji radia odkąd wyjechali z Warszawy, pseudokibice byli obserwowani przez funkcjonariuszy. Kiedy pod Mławą ich auta skręciły do lasu. P

olicja wkroczyła do akcji, kiedy chuligani zamierzali rozpocząć bójkę. W samochodach znaleziono m. in. pałki i ochraniacze na zęby. Po spisaniu uczestnicy zostali zwolnieni.