Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że możliwe są kilkucentymetrowe wahania poziomu Wisły, ale nie wpłyną one na wzrost zagrożenia powodzią. Kapitan Michał Konopka, rzecznik stołecznej straży pożarnej zapewnił, że sytuacja w Warszawie jest opanowana. - Noc minęła spokojnie, monitorowaliśmy wały przeciwpowodziowe, nie doszło do żadnych niebezpiecznych sytuacji - podkreślił kapitan Konopka. 

Strażacy nie prowadzą obecnie żadnych działań typowo powodziowych - 20 maja zabezpieczali jedynie przed możliwością zalania dwie posesje przy ulicy Rychnowskiej w Warszawie. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że stabilna sytuacja utrzymuje się również na Odrze. Fala kulminacyjna znajduje się obecnie między Głogowem a Nową Solą, a stan rzeki wynosi 466 centymetrów.