Zarzuty o pedofilię na razie przedstawiono księdzu Wojciechowi G. 

"Pełnomocnicy będą mogli w imieniu pokrzywdzonych m.in. składać zażalenia na postanowienia prokuratury" - mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak.
Prokurator dodaje, że obecnie trwa tłumaczenie materiałów uzyskanych w kwietniu z Dominikany w drodze pomocy prawnej. Jeszcze nie zapadła decyzja, czy ewentualnie polscy śledczy pojadą na Dominikanę. 

W kwietniu prokuratura zapewniała, że opinie fonoskopijna i antropologiczna potwierdzają dowody, które były podstawą do postawienia zarzutów księdzu G.

Przełożony generalny zakonu michalitów, do którego należy ks. G., oczekuje na prawomocny wyrok sądu.