Zgodnie z przyjętą przez parlament nowelizacją ustawy, Lasy Państwowe będą dzieliły się swymi przychodami z budżetem państwa. Rząd chce w tym i w przyszłym roku przejąć z kont Lasów Państwowych po 800 milionów złotych. Z tej kwoty ma przeznaczyć 650 milionów na budowę i remont dróg lokalnych.

W ocenia fachowców branży leśnej - pisze "Nasz Dziennik" - takie obciążenia negatywnie odbiją się kondycji Lasów Państwowych i zachwieją stawiany za wzorzec model.

Wnioskodawcy chcą także zobowiązać rządu do renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce, który zacznie obowiązywać w 2016 roku.

Do złożenia wniosku w sprawie referendum potrzebne jest pół miliona podpisów. Mimo przekroczenia tej liczby akcja jest kontynuowana i ma pokazać zaangażowanie społeczeństwa w obronę polskich lasów i ziemi.