Rzecznik Prokuratury Generalnej Mateusz Martyniuk powiedział IAR, że Andrzej Seremet odpowiedział na pismo, które w tej sprawie skierowała Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Według niej, umorzenie śledztwa, dotyczącego okoliczności śmierci Barbary Blidy było przedwczesne.

Zdaniem prokuratury, te wątpliwości są nieuzasadnione i nie ma podstaw do kontynuowania postępowania. Andrzej Seremet w liście do Ireny Lipowicz zwraca uwagę, że "jedynymi konkretnymi czynnościami na które zwróciła Pani Rzecznik uwagę, a które mogłyby stanowić o odmiennej ocenie badanej sprawy, są zeznania złożone przez niektórych świadków przed Sejmową Komisją Śledczą. Jednak (...) świadkowie ci zostali szczegółowo przesłuchani w toku śledztwa oraz skonfrontowani w przypadku zaistnienia sprzeczności w ich zeznaniach."

Seremet pisze też, że "bardzo często wyjaśnienie w toku śledztw pewnych okoliczności, było inicjowane, między innymi, artykułami prasowymi, jak i wypowiedziami, niekiedy najbardziej absurdalnymi, niektórych osób publicznych, o rzekomych zdarzeniach jakie wystąpiły w związku ze śmiercią pani Blidy. Tak było na przykład w toku śledztwa (...) obejmującego między innymi, wątek zacierania na miejscu zdarzenia śladów przestępstwa, poprzez między innymi niewłaściwe zabezpieczenie dowodów, a tym samym uniemożliwienie ustalenia przebiegu wypadków, które w konwencji doprowadziły do śmierci byłej posłanki."

Prokurator Generalny dodaje również, że interwencja Ireny Lipowicz mogła wynikać z tego, że "nie wszystkie akta śledztw i decyzje merytoryczne wydane w sprawach, w których wyjaśniano okoliczności śmierci pani Barbary Blidy były znane Pani Rzecznik."

Seremet podkreśla na koniec listu liczącego 32 strony, że "okoliczności śmierci pani Barbary Blidy były badane rzetelnie, wszechstronnie, wielowątkowo i wielokierunkowo, co również podkreślały wielokrotnie sądy, rozpoznające zażalenia na podejmowane decyzje"

Prokurator Generalny poinformował na łamach pisma do Rzecznik Praw Obywatelskich, że zamierza opublikować w formie białej księgi decyzje merytoryczne prokuratury, które wydano w sprawie śledztwa dotyczącego śmierci Barbary Blidy. Prace nad jej sporządzeniem trwają.

Barbara Blida była ministrem budownictwa i posłanką SLD. Była jedną z podejrzanych w aferze węglowej. 25 kwietnia 2007 roku podczas próby zatrzymania przez ABW popełniła samobójstwo. Okoliczności jej śmierci badała prokuratura w Łodzi.