Metropolita Krakowski podczas kazania przy jednej ze stacji drogi krzyżowej zaznaczał, że Kościół stoi na straży prawa naturalnego jako fundamentu życia ludzi i rodzin. Dodał, że Kościół piętnuje projekty ustaw, które naruszają godność człowieka. W tym miejscu wskazał na "manipulację ludzkimi zarodkami" oraz chęć zmiany definicji małżeństwa obowiązującej w Polsce.

Kardynał Stanisław Dziwisz dodawał również, że wiernym i hierarchii kościoła potrzebna jest odnowa duchowa, którą zapoczątkował papież Franciszek. Zaznaczał, że polski Kościół musi zmierzyć się z atakami pod swoim adresem. Stwierdził przy tym, że krytyka jest słuszna, jeśli opiera się na prawdzie i piętnuje słabości. "Nie możemy się jednak godzić na to, aby opierała się na braku prawdy i naruszała podstawowe zasady współżycia społecznego." - dodał.

Metropolita Krakowski przywitał i pobłogosławił tysiące pątników, którzy co roku w Wielki Piątek uczestniczą Drodze Krzyżowej przy kalwaryjskim sanktuarium.