Donald Tusk mianował też nowych wiceministrów spraw wewnętrznych. Dotychczasowy wojewoda lubuski, Marcin Jabłoński, został powołany na stanowisko podsekretarza stanu, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo publiczne, m. in. nadzór nad policją. 

Nowym wiceministrem, odpowiedzialnym za rejestry państwowe i ewidencję ludności jest Rafał Magryś. 

Donald Tusk powołał też Wojciecha Ołdyńskiego na stanowisko komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej policji.