Poza Sejmem znalazło by się PSL z 4 procentowym poparciem. Zaraz za ludowcami znajduje się Solidarna Polska z 3 procentami wskazań, a za nią Nowa Prawica z 2 procentami. 

Badanie wykonano metodą wywiadu telefonicznego w dniach 13-14 marca.