Rada bezpieczeństwa ONZ postanowiła ukarać Koreę Północną za ostatni test jądrowy. Na jakie konsekwencje naraziło się azjatyckie państwo? Narody Zjednoczone postanowiły uderzyć bezpośrednio w dyktatora. Rodzina Kimów nie będzie mogła kupować dóbr luksusowych. Sankcje zostały uzgodnione przez Stany Zjednoczone i Chiny, które są głównym sojusznikiem totalitarnego kraju.

Atomowe ambicje Korei Północnej już raz próbowano zmniejszyć w ten sam sposób. W 2006 roku Rada Bezpieczeństwa również nałożyła na kraj podobne embargo, jednak określając sankcje nie sprecyzowano co jest rozumiane jako "dobra luksusowe", pozostawiając decyzję o tym poszczególnym państwom. Tym samym do Phenianu nadal docierały droga biżuteria, markowe zegarki czy ekskluzywne samochody. ONZ nie ujawniło dokładnie jakie produkty zostały objęte embargiem. Jeden z dyplomatów jako przykład podał jachty, żeby podkreślić, że sankcje dotkną przede wszystkim elit związanych z rodziną Kimów.