Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości UE wyda orzeczenie w sprawie C-260/18 Dziubak, czyli pierwszej polskiej sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego (postępowanie zainicjowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie). Oczekiwania wobec tego orzeczenia (zwłaszcza kredytobiorców) są znaczne. Dominują głosy o jego prawdopodobnie prokonsumenckim wydźwięku (zwłaszcza w kontekście opinii rzecznika generalnego TSUE z 14 maja 2019 r.), choć przecież wyrok ten nie rozstrzygnie, czy kredyty waloryzowane do kursu walut obcych jako takie są wadliwe czy nie (zgodność z prawem takich kredytów nie budzi bowiem wątpliwości). Zostawiając jednak na chwilę prawniczą dyskusję z boku, warto przyjrzeć się przewidywanym praktycznym skutkom orzeczenia z punktu widzenia postępowań sądowych wszczynanych przez kredytobiorców oraz dla interesów konsumentów i banków w świetle nowych uregulowań procedury cywilnej.
Spraw w sądach (jeszcze) niewiele
Według danych udostępnionych przez Związek Banków Polskich liczba zawisłych sporów sądowych na tle kredytów waloryzowanych kursem walut obcych jest szacowana na kilkanaście tysięcy (rok do roku liczba ta urosła o ok. 40 proc.). Jest to wciąż zaledwie ułamek liczby zawartych umów kredytowych (ok. 2 proc.). Trudno zatem mówić (jeszcze) o tsunami spraw frankowych w sądach. Mimo to już teraz zdolność obsługi tych spraw przez wymiar sprawiedliwości zbliża się do granicy przepustowości (o ile granica ta nie została już przekroczona), na co zwracała uwagę prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.