Peter Kristof Bakai z NAV oznajmił, że skontrolowano w tym czasie 400 tys. osób, ponad 100 tys. samochodów osobowych, ponad 60 tys. ciężarówek, prawie 6 tys. wagonów kolejowych, a także furgonetki i środki komunikacji wodnej, znajdując przy okazji także przemycane papierosy i narkotyki.

W akcji, przeprowadzonej od 11 maja do 12 lipca, uczestniczyły też Krajowy Instytut Farmacji i Żywienia (OGYEI) oraz Narodowy Urząd ds. Zwalczania Podrabianych Towarów (HENT).

Wiceprezes HENT Gyula Pomazi podkreślił, że leki i środki ochronne pochodzące z niekontrolowanych źródeł nie tylko stanowią zagrożenie dla zdrowia, lecz także szkodzą legalnym producentom i krajowej gospodarce.

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 38 837 zakażeń koronawirusem i zmarło 968 chorych na Covid-19.