Premier poinformował, że w pierwszej turze wyborów samorządowych 15 marca Francuzi wybrali członków samorządów w 20 143 gminach. W II turze wybranych zostanie kolejnych 5 tys. samorządowców, w tym merowie najważniejszych francuskich miast: Paryża, Lyonu, Marsylii, Lille, Tuluzy, Bordeaux czy Nantes.

Rząd opublikuje dekret dotyczący organizacji wyborów 27 maja - oznajmił Philippe.

Zarówno szef rządu, jak i obecny na konferencji minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner zastrzegli jednak, że w przypadku sprzeciwu rady naukowej, odpowiedzialnej za rekomendacje dotyczące postępowania w czasie pandemii, data głosowania zostanie przełożona.

Rada zajmie stanowisko w tej sprawie za dwa tygodnie - powiedział Castaner. Gdyby sytuacja sanitarna uległa pogorszeniu, do wyborów nie dojdzie.

"Prowadzenie kampanii (wyborczej) będzie się musiało odbyć w inny sposób", konieczne będzie położenie większego nacisku na "kampanie cyfrowe", przy zachowaniu dystansowania społecznego - dodał Castaner.

Premier, który w mijającym tygodniu prowadził wraz z prezydentem Emmanuelem Macronem konsultacje z opozycją w sprawie wyborów, poinformował, że „nie udało się znaleźć konsensusu politycznego” w tej sprawie, podziękował jednak opozycyjnym politykom za udział w debacie.

Szef rządu podkreślił, że podczas wyborów zapewnione będzie bezpieczeństwo sanitarne wyborców uczestniczących w procesie wyborczym.

Wyznaczając datę II tury wyborów przed wakacjami, rząd stosuje się do wytycznych określonych w ustawie o stanie zagrożenia epidemicznego.

Gdyby wybory zostały przełożone na jesień lub styczeń 2021 roku - to hipotetyczne daty konsultowane przez premiera w środę z szefami partii politycznych - wówczas konieczne byłoby zorganizowanie dwóch tur wyborów samorządowych, a zatem powtórzenie głosowania w pierwszej turze.

Philippe ocenił, że "datą awaryjną" głosowania, gdyby wybory należało powtórzyć, powinien być styczeń 2021 roku.

Pierwsza tura wyborów samorządowych we Francji odbyła się 15 marca w czasie trwania pandemii Covid-19 przy historycznie niskiej frekwencji - ponad 55 proc. wyborców wstrzymało się od głosowania.