Minister zdrowia na konferencji prasowej poinformował, że premier wydał polecenie wojewodom wprowadzenia w całym kraju podwyższonej gotowości szpitali. "To oznacza, że teraz wojewoda decyzją administracyjną, która jest pod rygorem natychmiastowej wykonalności może zlecać działania w szpitalach, które tę podwyższoną gotowość mają utrzymać" - wyjaśnił.

Dodał, że chodzi np. o zwiększenie bazy łózek zakaźnych, przekształcenie oddziału w oddział zakaźny, czy zwiększenie obsady personelu.