W głosowaniu 461 europosłów było za, 157 przeciw, a 89 wstrzymało się od głosu.