W czwartek podczas obrad sejmowej komisji rolnictwa wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących komisji.

Nowy szef komisji - Robert Telus - otrzymał 29 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Posłowie wybrali ponadto czterech wiceprzewodniczących: Dorotę Niedzielę (KO), Jarosława Sachajkę (PSL-Kukiz15), Ryszarda Bartosika (PiS) i Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS).