Odsetek oceniających pozytywnie pracę rządu wyniósł 43 proc., negatywną ocenę wystawiło mu 44 proc. respondentów. Jak zaznaczył Kantar, w sierpniu oceny działalności rządu nieznacznie spadły - odsetek osób dobrze oceniających pracę polskiego rządu było o 2 pkt proc. mniej niż w lipcu; odsetek badanych źle oceniających rząd wzrósł o 5 pkt proc.

Premier jest częściej oceniany dobrze niż źle – 45 proc. uczestników sondażu oceniło jego prace dobrze, negatywną ocenę wystawiło Morawieckiemu 43 proc. ankietowanych. W porównaniu z lipcem nie zmienił się odsetek ocen pozytywnych, zarazem o 4 pkt proc. w porównaniu z lipcem wzrósł odsetek respondentów źle oceniających szefa rządu.

W sierpniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, częściej dobrze niż źle był oceniany prezydent Andrzej Duda. Zadowolenie z oceny pracy głowy państwa wyraziło 48 proc. pytanych; przeciwnego zdania było 40 proc. respondentów. Nie zmienił się odsetek zadowolonych z tego, jak swoje obowiązki wypełnia prezydent, o 3 pkt proc. wzrósł natomiast udział niezadowolonych.

Ocena netto premiera spadła o 4 pkt proc. i wyniosła w sierpniu 2, ocena netto rządu pogorszyła się o 7 pkt proc. i osiągnęła wartość ujemną – minus 1; prezydent otrzymał ocenę netto niższą o 3 pkt proc. niż w lipcu, i wyniosła ona 8.

"Opinia publiczna jest niemal równo podzielona, jeśli chodzi o oceny działalności rządu i premiera. Nieco lepiej Polacy wypowiadają się o pracy prezydenta – nieco więcej jest zadowolonych niż krytyków. Jednak w porównaniu z poprzednim pomiarem widać spadek poparcia dla działań wszystkich trzech instytucji władzy" - skomentował ośrodek wyniki swojego najnowszego sondażu. Kantar zwrócił uwagę, że najwyraźniejsze podziały opinii można zaobserwować w elektoratach. "Zwolennicy PiS są niemal jednomyślni i niezmiennie od wielu miesięcy pozytywnie oceniają pracę rządu, premiera i prezydenta. Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej są bardzo krytyczni, ale wzrost negatywnych ocen odnotowaliśmy głównie wśród elektoratów Lewicy, PSL i Kukiz’15" – podsumował ośrodek.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-14 sierpnia br., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, 1011-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.