Regulacje ograniczały prawa obcokrajowców, co według Komisji Europejskiej stoi w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału w UE.

W 2013 r. Węgry przyjęły nowe przepisy przewidujące, że prawa użytkowania gruntów rolnych mogą zostać ustanowione lub utrzymane wyłącznie na rzecz osób mających bliską więź rodzinną z właścicielem danych gruntów. Zakładały, że prawa użytkowania na rzecz osób niemających takiej więzi z właścicielem zostaną zniesione od 1 maja 2014 r.

Przepisy zaskarżyła KE. Według niej przepisy naruszyły zarówno zasadę swobodnego przepływu kapitału, jak i art. 17 Karty praw podstawowych dotyczący prawa własności. Zdaniem KE przepisy dyskryminują inwestorów z innych państw unijnych.

W ogłoszonym we wtorek wyroku TSUE podzielił opinię Komisji. Stwierdził mianowicie, że przepisy stanowią ograniczenie swobodnego przepływu kapitału. Wskazał, że ich wprowadzenie nie może być uzasadnione przez Budapeszt faktem, "że Węgry zamierzały zastrzec grunty rolne dla osób, które na nich gospodarują, i zapobiec nabywaniu gruntów w celach spekulacyjnych". Węgierski rząd argumentował też, że chce karać za naruszenia przepisów krajowych dotyczących nabywania gruntów rolnych, których dopuszczali się zagraniczni nabywcy praw użytkowania. Z tą argumentacją nie zgodził się też PE.

TSUE stwierdził, że zniesienie praw użytkowania spowodowane zakwestionowanymi przepisami stanowi "pozbawienie własności". Podkreślił w tym kontekście, że choć Karta praw podstawowych pozwala na pozbawienie własności w interesie publicznym - za słusznym odszkodowaniem za utratę tej własności wypłaconym we właściwym czasie - zniesienie praw użytkowania w niniejszym wypadku nie odpowiada tym warunkom.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)