O założeniach polityki zagranicznej szef MSZ wypowiedział się we wtorek podczas wspólnej z szefem fińskiej dyplomacji Timo Soinim konferencji prasowej. Czaputowicz podkreślił, że informacja w sprawie założeń - jak co roku - będzie podstawą expose, które wygłosi w Sejmie w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Jak dodał, w części dokumentu dotyczącej otoczenia międzynarodowego Polski "zwraca uwagę na pewne zagrożenia", w tym: kryzys instytucjonalny i aksjologiczny w UE, zagrożenie Europą dwóch prędkości, Brexit oraz rewizjonistyczną politykę Rosji, która "ciągle pozostaje pewnym wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej, któremu należy sprostać".

"Rosja - i zwłaszcza ostatnie działania na Morzu Azowskim świadczą o tym, że nie tylko dla Polski, ale także dla innych państw czy organizacji międzynarodowych, takich jak UE, Sojusz Północnoatlantycki, OBWE - stanowi poważne wyzwanie" - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Na środowym posiedzeniu rząd ma zająć się przygotowywanym od wielu miesięcy projektem reformy postępowań cywilnych. Zmiany mają służyć m.in. uproszczeniu oraz przyspieszeniu postępowań sądowych, a także wsparciu polubownych sposobów kończenia sporów. Pierwsze zapowiedzi projektu ze strony przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiały się jeszcze w 2016 r.

Ostatnią z wersji tego projektu przedstawiono jesienią br. Jak niedawno mówili przedstawiciele MS podczas podsumowania trzech lat pracy resortu, "regułą w mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma być tylko jedna rozprawa, na której zapadnie wyrok". Ponadto - jak zapewniało MS - rozwiązania mają na celu skrócenie czasu postępowania w sądzie cywilnym. Pozwany w procesie cywilnym będzie zobowiązany do tego, by jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu.

Sprawa w sądzie cywilnym ma rozpoczynać się od posiedzenia przygotowawczego. Jak dodaje MS, "w przypadkach celowego przewlekania cywilnych postępowań będzie można zasądzić wobec strony stosującej wybiegi prawne nawet dwukrotnie wyższe odsetki od zasądzonej kwoty i podwojone koszty procesu".

Zmiany mają też prowadzić do wyeliminowania praktyk polegających na niekończącym się składaniu zażaleń w tych samych sprawach, mimo że sąd je odrzuca. Usprawnieniu procedur służyć ma także zwięzłość uzasadnień wyroków. W projekcie zrezygnowano z wymogu odczytywania wyroku w sytuacji, gdy nikt tego ogłoszenia nie słucha – czyli gdy na ogłoszenie wyroku nikt się nie stawił.

Z kolei - jak zapowiada resort - usprawnieniu postępowań w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy, będą służyć szybsze procedury i ustalenie zalecanego terminu rozpoznania sprawy, który ma być krótszy niż sześć miesięcy. Natomiast osoby składające pozwy przeciwko firmom, które mają siedziby z dala od ich miejsca zamieszkania, nie będą zmuszone jeździć do sądów tam, gdzie są zarejestrowane te firmy, tylko będą mogły wybrać, czy ich pozew rozpatrzy sąd mieszczący się w ich miejscowości albo w pobliżu, czy też tam, gdzie firma ma siedzibę.

Ministrowie zajmą się także zmianami w ustawie o transporcie drogowym. Chodzi o wykonanie przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej, ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.

Wprowadzane zmiany mają też na celu uzupełnienie obowiązujących przepisów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Projekt zmian w ustawie ma zapewnić, by wszystkie wymagane dane gromadzone były w KREPTD, oraz by były dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich.

KREPTD stworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru zapewniony będzie przez aplikacje internetowe, dające możliwość przeglądania danych przez upoważnione organy oraz zapewniające możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ministrowie omówią także projekt dot. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, który - według zapowiedzi resortu cyfryzacji - ma ułatwić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym i starszym. (PAP)

autor: Mateusz Roszak