"W nawiązaniu do pojawiających się nieuprawnionych opinii oraz publikacji prasowych nt. śledztwa dotyczącego KNF informuję, że służby specjalne nadzorowane przez ministra koordynatora przeprowadziły szereg czynności w celu wyjaśnienia okoliczności działania byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego" - podkreślił Żaryn w piątkowym komunikacie przekazanym PAP.

Jak tłumaczył, śledztwo wszczęto decyzją prokuratury w dniu 14 listopada br. i zostało ono powierzone do prowadzenia CBA. "14 listopada 2018 roku o godzinie 12.35 CBA otrzymało od prokuratury nakaz przeszukania siedziby KNF, a także miejsca zamieszkania b. przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego. Agenci CBA niezwłocznie przystąpili do czynności, tego samego dnia przeszukano siedzibę KNF, a także miejsce zamieszkania M. Chrzanowskiego" - poinformował Żaryn.

"W czasie przeszukań zabezpieczono wszystkie dokumenty wskazane w postanowieniu prokuratury" - dodał.

Żaryn w komunikacie odniósł się też do "szeregu nieuprawnionych tez pojawiających się w przestrzeni publicznej" informując, że "działania służb specjalnych w śledztwie dot. byłego przewodniczącego KNF są podejmowane w sposób natychmiastowy, bez jakiejkolwiek zwłoki". "Pojawiające się w mediach oskarżenia wynikać mogą jedynie ze złej woli lub też z braku podstawowej wiedzy w powyższym zakresie" - ocenił.